Hikayemiz
Tasarıma Bakış Açımız
Yaklaşımımız
Hikayemiz

Urbaniture, 13 yıllık teorik ve pratik bilgi ve deneyimler ışığında, kent mobilyası sektöründe kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmek, yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarabilmek, estetik, dayanıklı ve çevreci ürünlerle kent mobilyası tasarımına yön verebilmek amacıyla 2016 yılında kuruldu.

Tasarıma Bakış Açımız

Urbaniture insan odaklı tasarım anlayışına inanır. Bu sebeple İnsan Odaklı Kent Mobilyası Tasarımı geliştirmeyi önceliğimiz olarak belirleriz. Burada tasarladığımız kent mobilyaları insan ihtiyaçları ön plana koyularak ele alınır. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak kent mobilyaları ortaya çıkartırız.

Bunun için de bazı temel süreçlere bağlı kalırız. Bu süreçler aynı zamanda kent mobilyasının yaşam döngüsüne işaret eder.

Kent yaşamındaki farklı aktörlerle empati kurarız, onların şehir yaşamı içindeki hareketlerini izler, ihtiyaçlarını ve isteklerini analiz ederiz. Gözlemlerde bulunuruz, onları dinleriz. Ardından onlar gibi düşünmeye başlarız.

Yaklaşımımız

Geliştirdiğimiz tasarım fikirlerini önceliğe göre sıralar, hızlı prototip sürecine geçeriz. Burada ürünün temel bileşenlerini ele alarak çalışan bir prototip üretiriz.

Geliştirdiğimiz her tasarımın hedef kitlesi tarafından kullanılmasını ve denenmesini sağlar, geri bildirimleri toplarız. Bu süreçte de gözlemlerle ve dinlemeye devam ederiz.

Aldığımız geri bildirimler ertesinde prototip sürecinde gerekli iyileştirmeleri yaparız. Üretim sürecini de sürdürülebilirlik kriterleri içerisinde ele almaya özen gösteririz. Yaşam için üretirken doğaya zarar vermemeye özen gösteririz.

Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan tasarımı üretime uygun hale getirip şehir yaşamına sunarız. Bu sürecin ardından da ürünlerimizi kent hayatında izlemeye devam ederiz. Hem mevcut tasarımı, hem de geliştireceğimiz diğer tasarımlar için yenilenmiş bilgiler ediniriz.

urbaniture kent mobilyası tasarımı urban furniture design street furniture
Menü