İnsan Odaklı Kent Mobilyası Tasarımı

İnsanı merkeze koyan, onun ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda geliştirilen kent mobilyası tasarımı
Human-centered Urban Furniture Design: urban furniture design focused on people needs and desires
Urbaniture insan odaklı tasarım anlayışına inanır. Bu sebeple İnsan Odaklı Kent Mobilyası Tasarımı geliştirmeyi önceliğimiz olarak belirleriz. Burada tasarladığımız kent mobilyaları insan ihtiyaçları ön plana koyularak ele alınır. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak kent mobilyaları ortaya çıkartırız.

Bunun için de bazı temel süreçlere bağlı kalırız. Bu süreçler aynı zamanda kent mobilyasının yaşam döngüsüne işaret eder.

Kent yaşamındaki farklı aktörlerle empati kurarız, onların şehir yaşamı içindeki hareketlerini izler, ihtiyaçlarını ve isteklerini analiz ederiz. Gözlemlerde bulunuruz, onları dinleriz. Ardından onlar gibi düşünmeye başlarız.

Gerçekleştirdiğimiz analiz süreci ertesinde kentteki her farklı grup için öneriler ortaya koyarız. Getireceğimiz önerilerin şehirdeki yaşamlarını desteklemesine ve kolaylaştırmasına özen gösteririz.

Geliştirdiğimiz tasarım fikirlerini önceliğe göre sıralar, hızlı prototip sürecine geçeriz. Burada ürünün temel bileşenlerini ele alarak çalışan bir prototip üretiriz.

Geliştirdiğimiz her tasarımın hedef kitlesi tarafından kullanılmasını ve denenmesini sağlar, geri bildirimleri toplarız. Bu süreçte de gözlemlerle ve dinlemeye devam ederiz.

Aldığımız geri bildirimler ertesinde prototip sürecinde gerekli iyileştirmeleri yaparız. Üretim sürecini de sürdürülebilirlik kriterleri içerisinde ele almaya özen gösteririz. Yaşam için üretirken doğaya zarar vermemeye özen gösteririz.

Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan tasarımı üretime uygun hale getirip şehir yaşamına sunarız. Bu sürecin ardından da ürünlerimizi kent hayatında izlemeye devam ederiz. Hem mevcut tasarımı, hem de geliştireceğimiz diğer tasarımlar için yenilenmiş bilgiler ediniriz.

Urbaniture’da “yaşam” için tasarlarız.
In urbaniture, we design for “life”.

Menü