Saat kulesi

Şehirlerin en fazla öne çıkan, fotoğraflarda en fazla yer alan kent mobilyalarından biri de Saat Kulesidir. Hemen her büyük şehrin meydanında kentin simgesi haline gelmiş bir saat kulesi bulunur. İstanbul’un tarihi sit alanları için geliştirilen bu kent mobilyası da bu amaçla tasarlanmıştır. Sıra dışı bir kent mobilyası olan Saat kulesi tasarımı İstanbul’un fethi, Bizans imparatorluğundan Osmanlı imparatorluğuna geçişi ve yeni bir çağın başlangıcından esinlenmiştir.

Saat kulesinin arkaya doğru genişleyen formu yeni ve daha büyük bir çağa geçişi temsil eder. Aradaki kırılma da bu geçişe vurgu yapar. Saat kulesinin önündeki saatte roma rakamları, arkasındaki saatte ise Osmanlı rakamları kullanılmaktadır. Bu rakamlar da çağın değişimine gönderme yapar.

Heykelimsi tasarım

Ürün anıtsal bir formla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmıştır. Ürünün simgesel değerinden ötürü yerli ve yabancı turistlerin her iki girişte de fotoğraf çektirerek paylaşacağı öngörülmüştür. Böylece ürünün şehre olan aitliği artacaktır.

Ürünün malzemesi metal yapı üzerine beton cephe kaplama olacaktır. Saat 14.53’e geldiğinde Bizans tarafından Osmanlı tarafına bir ışık akışı, simge gösterimi ve ses çıkışı düşünülmüştür. Bu detay ayrıca projelendirilerek ürünün çekeceği dikkat arttırılabilir.

Menü